Dziś uzależnienia leczy się wieloma sposobami. Psychoterapeuta Michaił Polykowskij stosuje tradycyjne i innowacyjne metody leczenia uzależnień. Do tych innowacyjnych zaliczyć można hipnozę w stanie czuwania. Jest to metoda, którą wykorzystuje psychoterapeuta, aby poznać problem osoby uzależnionej, jej lęki, ale jednocześnie być z nią w kontakcie.

Nieco inny sposób hipnozy, niż znamy z telewizji lub innych mediów, gdzie osoba zahipnotyzowana traci całkowicie kontakt ze światem rzeczywistym. W tym przypadku psychoterapeuta stale rozmawia z osobą przytomną, dowiadując się wszystkiego o jej problemie. W ten sposób łatwiej dotrzeć do zalążka nałogu, a co za tym idzie – łatwiej zwalczyć problem. Psychoterapeuta Michaił Polykowskij radzi sobie z patologicznymi problemami alkoholizmu w przeciągu pięciu tygodni, przy czym jest to maksymalny okres leczenia, liczony od pierwszej sesji. To pokazuje, z jak wielką kompetencja mamy do czynienia.

Psychoterapeuta pomaga osobom silnie uzależnionym od narkotyków i alkoholu. Ponadto wykorzystuje swoje zdolności do pomocy dla osób cierpiących na astmę i na przypadłość jąkania. Zwalcza także skutki stresów, które dopaść mogą każdego człowieka. Absolwent Moskiewskiej Akademii Medycznej stara się także pomagać przedsiębiorcom.

Jak? Wydobywając ich potencjał i ucząc ich samorozwoju, który jest niezbędny, aby osiągnąć sukces w biznesie na każdej arenie. Potwierdzeniem kompetencji psychoterapeuty jest fakt, że współpracował on z Amerykańskim Instytutem ds. Badania Niekonwencjonalnych Metod Uzdrawiania, który znajduje się w Montery, Kalifornia. Doktor habilitowany nauk medycznych Michaił Polykowskij stosuje bezpieczne, innowacyjne metody leczenia uzależnień, które przynoszą namacalne efekty, dając ukojenie dla tych, którzy szukają idylli.

Metodę hipnozy w stanie czuwania polecają nie tylko psychoterapeuci, ale także pacjenci, którzy się temu poddali. Nawet najbardziej sceptycznie nastawieni uzależnieni nie kogli wyjść z podziwu, kiedy oddali się w ręce specjalisty. Na stronie www.polykowski.eu mają Państwo szansę poczytać namiastkę komentarzy na temat działalności pana Michaiła, który zyskał miano anioła psychoterapeuty. Na to miano pracował wiele lat, pomagając osobom uzależnionym i towarzysząc im w najgorszych chwilach życia.

Psychoterapeuta Michaił Polykowskij przyjmuje w gabinecie w Warszawie, gdzie codziennie pomaga swoim pacjentom. Nie odmawia on pomocy nikomu, starta się podejść do każdego pacjenta indywidualnie i dostosować do niego określony zestaw działań, które mają przynieść wyzwolenie ze szponów nałogu.

Ważne jest, że specjalista podchodzi do każdego pacjenta indywidualnie, starając się zrozumieć jego uzależniony świat i wspomóc, tchnąć energią i zmotywować do pracy. Wielu pacjentów uważa, że sukces terapii Pana Michaiła tkwi w chęci pomocy i umiejętności pokazania świata bez nałogu.