Możliwości biohipnoterapii w leczeniu uzależnień.

Jak pomagam osobom uzależnionym od środków psychoaktywnych

Leczenie osób uzależnionych od środków psychoaktywnych jest dla medycyny jednym z najtrudniejszych zadań.

Trudność ta wynika przede wszystkim z istoty samej choroby: substancja psychoaktywna zaburza funkcje mózgu i centralnego układu nerwowego, co prowadzi do dalszych zmian w organizmie. U osoby uzależnionej obserwujemy więc różnego rodzaju symptomy tych zmian:

  • kognitywne,
  • somatyczne
  • psychiczne

I tak, człowiek uzależniony pijący alkohol ma zaburzenia pamięci, kłopoty z koncentracją, niską tolerancję stresu.

Jednocześnie może się uskarżać na dolegliwości układu pokarmowego, układu krążenia, kłopoty z zasypianiem i inne.

Do tego dochodzą liczne symptomy psychiczne : nerwowość, stan silnego napięcia, niestabilność emocjonalna, obniżenie nastroju itp.

O ile medycyna tradycyjna ma znakomite możliwości, by odtruć pacjenta i względnie zregenerować organizm po długim okresie zażywania środków psychoaktywnych, o tyle stale nie jest rozwiązany problem pokonania psychicznego przymusu wypicia alkoholu lub zażycia narkotyku.

Wprawdzie stosowane na całym świecie programy leczenia i terapii, uwzględniają zarówno aspekt medyczny jak i psychologiczny uzależnienia, jednak istniejące sposoby terapii i leczenia są mało efektywne. Jak mi wiadomo, wśród metod psychoterapii dominują metody poznawcze, racjonalne, podczas gdy podstawową przyczynę powstania psychicznej potrzeby sięgania po środki zmieniające świadomość są określone wrażenia ( doznania, uczucia), jakich człowiek doświadcza po zażyciu jakiejś substancji.

Człowiek pije alkohol, pali papierosy, zażywa narkotyki, ponieważ lubi te wrażenia.
Dlatego w swojej praktyce poszukiwałem takich sposobów leczenia, które pozwalają zniewolić tą psychiczną zależność, definiowaną jako trudna do przezwyciężenia potrzeba przyjęcia środka odurzającego.

Takie możliwości stwarza medycyna energetyczna.

To nie oznacza, bym chciał komukolwiek odradzać korzystania z innych sposobów leczenia. Zakładam, że wspólnym celem wszystkich środowisk, zajmujących się leczeniem osób uzależnionych jest umożliwienie pacjentom życia w trzeźwości i ukierunkowanie ich osobistego rozwoju, bez względu na to, jakie metody pozwolą ten cel osiągnąć.