Współpraca w zakresie psychoterapii i terapii energetycznej w sporcie
Terapia energetyczna w sporcie

Na czym polega w sporcie fenomen kompleksowego oddziaływania psychoterapeutycznego połączonego z wpływaniem na strukturę energetyczną organizmu Zawodnika?

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), 3 funkcje zdrowia człowieka to psyche, soma i polis, a więc zdrowie to dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny (ten ostatni istotny w każdym sporcie, ale szczególnie w sporcie zespołowym). Zdrowie, to dobre samopoczucie, a nie tylko brak choroby czy niepełnosprawności.

Moje działania zawsze kierowały się i kierują powyższą maksymą, a moja szkoła jest wyjątkowa dwiema cechami.

Po pierwsze, dzięki multidyscyplinarnej wiedzy jaką posiadam, między innymi habilitacja w 4 specjalnościach medycznych.

  • psychiatrii,
  • psychologii lekarskiej,
  • psychoterapii,
  • narkologii,

W każdym osobno Zawodniku dostrzegam i w swojej pracy uwzględniam wszystkie równocześnie aspekty Jego ludzkiej i sportowej osobowości. Diagnozuję, a następnie oddziałuję całościowo i kompleksowo, równocześnie na świadomość i podświadomość Zawodnika. Jest to znacznie więcej niż równolegle, ale osobno występujące takie działania jak: psychoterapia, hipnoza, coaching, czy inne, powszechnie w sporcie stosowane terapie ze sfery „psyche”,

Po drugie, dzięki posiadanej przeze mnie starochińskiej i tybetańskiej wiedzy, wydatnie wzmacniam moją powyższą terapię oddziaływaniem na ciało (poprzez specjalny masaż) oraz na strukturę energetyczną organizmu Zawodnika, Osiągamy więc wspólnie z Zawodnikiem i zespołem Trenerów wymienione poniżej efekty, które wprawdzie są typowe dla konwencjonalnych działań psychoterapeutycznych, ale w tym wypadku są one na bardzo wysokim poziomie, są bardzo wyraźne.

Zawodnik zyskuje:

bardzo silną relaksację, odprężenie dla ciała (efekt lekkich nóg), dające pełny odpoczynek, po którym następuje przypływ dużej energii,
umiejętność wyjątkowo mocnej koncentracji na najważniejszych zadaniach,
ogólnie dobry nastrój, spokój, opanowanie,
pewność siebie i przy tym skuteczność w działaniu,
umiejętność na wysokim poziomie, podświadomego i świadomego kontrolowania swojego ciała, które działa niemal perfekcyjnie, co wydatnie wspiera starania zespołu Trenerów,
odwagę, pozbawiony jest lęków i psychicznych blokad, które hamują nie tylko jego doraźne działanie na treningach i meczach, ale także hamują pełen jego rozwój (w tym także rozwój czysto fizyczny),
motywację do zwycięstw, do osiągania zaplanowanych przez siebie i Trenerów celów,
gotowość do ścisłej współpracy zespołowej, z docenianiem wartości innych podmiotów w zespole, a równocześnie z docenianiem własnej wartości,
większą wnikliwość w odniesieniu do siebie samego, umiejętność odnajdywania w sobie przyczyn doraźnych problemów i bieżącego ich usuwania,
możliwość bardziej analitycznego myślenia, rozszyfrowywania i na bieżąco przewidywania taktyki przeciwnika,
również poprawę „sportowej intuicji”, która sprawia, że jest przewidujący, przenikliwy, uprzedza działania innych,
większą odporność na skutki konfliktowych sytuacji, potencjalnie generujących psychiczny dyskomfort,
zwiększoną tolerancję także na fizyczny ból, dzięki czemu słabiej odczuwa skutki fizycznych niedyspozycji i kontuzji, oraz szybciej dochodzi do pełnej sprawności,
praktyczny brak tzw. „kryzysów formy”,
większą cierpliwość na treningach,
wyraźnie większą wytrzymałość na długotrwałe obciążenie organizmu, podniesienie sił „energetycznych”, ale także sił czysto fizycznych.

Bardzo trudny do osiągnięcia, ale jednak możliwy, wspomniany na wstępie, prawdziwie pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny, to właśnie to, co najskuteczniej wpływa na sportowe wyniki Zawodnika.